OVER ONS

JobAligner gelooft dat we samen een wereld kunnen creëren waarin werkplezier, gezonde ondernemersresultaten en persoonlijke groei centraal staan. Een positieve mindset, zelfbewustzijn en liefde zijn fundamenten van groei. Met onze groeiformule vloeien collectief succes en individueel welzijn samen.

Het ontstaan van JobAligner

JobAligner is geboren uit een fascinatie voor de ontwikkeling van organisaties, individuen en leiderschap. De ontwikkeling van de JobAligner werkgeluk formule loopt nagenoeg synchroon met de persoonlijke uitdagingen en carrière van oprichter Menco Erenst. Menco’s persoonlijke missie is dan ook om een bijdrage te leveren aan een positieve en vreedzame samenleving! Met JobAligner daagt hij leidinggevenden en medewerkers uit om respectvol met elkaar samen te werken, om van werkgeluk de standaard te maken en te waken over een goede balans tussen werk en privé.

Focus op Strategie en Organisatie Ontwikkeling

Jarenlang begeleidde Menco directies met het uitstippelen van hun strategie. Het viel hem op dat directieleden vaak niet eensgezind waren over de strategische koers. Bijzonder genoeg had dat dit vaak te maken met ego en onderlinge irritaties op persoonlijk niveau die niet werden uitgesproken. Om deze impasse te doorbreken, werden directieleden uitgedaagd om hun persoonlijke weerstand naar hun collega-directieleden uit te spreken. Een gezonde manier om zakelijke verbondenheid en eenheid te creëren.

Focus op Authentiek en Kwetsbaar Leiderschap

Bovenstaande illustreert dat zelfbewustzijn en een bepaalde mate van kwetsbaarheid belangrijk zijn voor het goed functioneren van leidinggevenden. Menco specialiseerde zich in leiderschapstrainingen en vond aansluiting bij het gedachtegoed van Brene Brown. Leidinggevenden worden uitgedaagd om zich kwetsbaar op te stellen en kritisch naar zichzelf te kijken. Om vanuit empathie en een open hart leiding te geven.

Focus op Persoonlijke Ontwikkeling en Groei

Getriggerd door een verleden waarbij Menco niet gewend was om zijn diepste emoties uit te spreken, werd hem bijna fataal. Een hartslag in rust van 150 - 200 slagen per minuut gedurende een periode van 1 jaar, noodzaakte hem om zijn lifestyle drastisch te veranderen. Vanaf dat moment raakte hij in de ban van de mogelijkheden van persoonlijke ontwikkeling en groei.

Focus op Geïntegreerde Werkgeluk Formule JobAligner

Menco vond dat de tijd was rijp om de opgedane kennis en ervaring te combineren tot een Geïntegreerde Werkgeluk Formule. Redenen? Steeds meer medewerkers ervaren een hoge werkdruk, overmatige stress, concentratie problemen, minder motivatie en soms een gebrek aan levensgeluk. Gelijktijdig stijgt het aantal burn-outs, in het bijzonder onder jonge medewerkers. Natuurlijk gaat deze ontwikkeling ook ten koste van de productiviteit. Kortom: reden genoeg om werkgeluk tot een topprioriteit te benoemen. JobAligner was geboren.

Persoonlijke Missie Menco Erenst

CEO & Oprichter

Ik beschouw het als mijn persoonlijke missie om een bijdrage te leveren aan een positieve en vreedzame samenleving! Via JobAligner daag ik medewerkers en leidinggevenden uit om meer aligned in het leven te staan, om respectvol met elkaar samen te werken, om te waken over een goede work-life-balance en om van meer werkgeluk de standaard te maken.

Voor mij staat het vergoten van werkgeluk synoniem voor het realiseren van harde zakelijke doelstellingen door oog te hebben voor de menskant. En door het thema Werkgeluk zowel top-down, als bottom-up te benaderen. Anders gezegd: het optimaliseren van werkgeluk is een aangelegenheid van alle betrokkenen.

Ik geloof dat een positieve mindset, liefde en zelfbewustzijn de fundamenten zijn voor elke vorm van groei. Mijn motto: laten we samen een wereld creëren waarin werkplezier, gezonde ondernemersresultaten en persoonlijke groei centraal staan.

If you want change, be the change!

Persoonlijke Missie Daniël Ouwendijk

Chief Information Officer

Waarom vragen mensen altijd als ik naar het buitenland reis, of dit voor mijn werk of vakantie is? Ik beantwoord deze vraag nooit graag, omdat het antwoord altijd is: beide. Ik ben zo verliefd op wat ik doe, dat ik geen lijn trek tussen werk en privé. Zeker, ik ben een programmeur ... en ik kan overal werken. Dat klopt! Maar het gaat niet om wat ik doe, maar wat ik erbij voel. Ik heb de perfecte werkplek gevonden, waar ik met heel veel plezier werk en mezelf ook nog eens beter leer kennen.

Oké, maar dat is niet alles. Ik heb veel uitdagingen gehad, zoals: grenzen stellen, néé leren zeggen, mezelf ongemakkelijk voelen en weinig zelfvertrouwen hebben. Maar ik ben blij dat ik mijn persoonlijke uitdagingen heb kunnen overwinnen. Ik realiseer me dat mijn werkomgeving en werksfeer hieraan hebben bijgedragen. Op mijn beurt zet ik me graag in om medewerkers van andere organisaties een optimale en fijne werkplek te bieden. En weet je wat geweldig is? JobAligner zorgt hiervoor! Het pakt letterlijk alle problemen aan die werkgeluk in de weg staan.

Persoonlijke Missie Cristina Muntoni

Marketing & Communication Director

Ik ben twee keer geboren. Mijn tweede leven werd tien jaar geleden geboren nadat ik plotseling bijna stierf. Vandaag ben ik dankbaar voor wat me is overkomen omdat het een grote verandering in mijn leven teweeg heeft gebracht. Op dat moment realiseerde ik me dat het leven te kort is om het te leven zoals anderen dat van je verwachten, in plaats van juist datgene te volgen wat je passie aanwakkert en zin geeft aan je bestaan.

Ik begon meer ruimte te geven aan mijn passies, mijn baan als advocaat op te geven en mensen, gewoontes en dingen los te laten die niet meer bij mijn nieuwe leven pasten. Mensen vonden het waanzin en zelfs nu blijven ze me in de media interviewen over deze verandering. Maar voor mij is de echte waanzin om dezelfde wegen te blijven bewandelen, terwijl je van binnen weet wat je missie is.

Ik ben erg gepassioneerd door het onderzoeken van de menselijke geschiedenis om de gereedschappen van sociale systemen te vinden waar vrede, delen en harmonie bestonden. Ik ben opgegroeid in een oud land, Sardinië, waar nog steeds sporen van deze waarden te vinden zijn. Mijn missie in de wereld is om deze instrumenten voor groei en welzijn te verspreiden en toen ik Menco en zijn project ontmoette, voelde ik me thuis omdat Jobaligner de perfecte concretisering is van alles waarin ik geloof.

Ik geloof dat mensen helpen om spiritueel leiderschap te ontwikkelen en geluk en harmonie te vinden in hun werk, een heel belangrijke stap is in het bouwen aan een betere wereld. Geluk is een haalbare droom en ik vind het geweldig om mensen te helpen die droom waar te maken, want dat is mijn roeping!