Wat is werkgeluk? Definitie en Uitleg!

Wat is werkgeluk? Definitie, uitleg en waarom het belangrijk is.

Wat is werkgeluk? Met een indrukwekkende score van 7,4 in het jaarlijkse World Happiness Report, staat Nederland vastberaden in de top vijf van de gelukkigste landen ter wereld. Qua werkgeluk doen we het ook niet slecht met een score rond de 7,2. Maar wat is werkgeluk nu precies?

Werkgeluk is veel meer dan alleen maar blij zijn met je baan. In essentie gaat het om het bevorderen en ervaren van positieve gedachten en emoties waardoor je je werk met plezier uitvoert. We leggen in deze blog uit wat volgens JobAligner de definitie van werkgeluk is.

Wat is de definitie van werkgeluk?

De definitie van werkgeluk is het geluk dat je ervaart als je positieve gedachten koestert, positieve emoties voelt, lekker in je vel zit, plezier hebt in je werk, voldoening voelt door het benutten en doorontwikkelen van je eigen talent. En het gevoel hebt bij te kunnen dragen aan een hoger doel van de organisatie.

Deze definitie benadrukt dat werkgeluk niet beperkt is tot alleen de werkplek. Werkgeluk raakt alle facetten van iemands leven en beïnvloedt daardoor ook een groot deel van het levensgeluk van een individu. En andersom geldt: de mate van geluk in de privé sfeer, bepaalt mede de mate van werkgeluk. Deze sterke onderlinge verbondenheid tussen werkgeluk en levensgeluk wordt dikwijls onderschat.

Werkgeluk en je gelukkig voelen in het leven zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het onderstreept het belang van het erkennen van de diepgaande invloed van werkgeluk op ons algehele welzijn en vice versa. Voor een beter begrip van de definitie van werkgeluk duiken we eerst in de specifieke elementen die samen werkgeluk vormen.

Wat zijn de belangrijkste componenten van Werkgeluk?

Het begrijpen van de componenten die samen het DNA van werkgeluk vormen, is fundamenteel voor het bevorderen van voldoening, plezier en arbeidsprestaties op de werkvloer.

Hier volgt eerst een opsomming van de belangrijkste componenten van werkgeluk:

  1. positieve gedachten en emoties koesteren
  2. lekker in je vel zitten
  3.  plezier hebben in je werk
  4. voldoening voelen door benutten talent
  5. bijdragen aan hoger doel organisatie

Positieve gedachten en emoties koesteren

In de kern bestaat werkgeluk uit het koesteren van positieve gedachten en het voelen van positieve emoties. Het gaat om dus om het bewerkstelligen van een positieve mindset op de werkvloer. Een mindset waar optimisme en enthousiasme floreren, zelfs bij uitdagingen. Deze positiviteit verhoogt niet alleen de tevredenheid tijdens het werk, maar werkt ook door in iemands prive leven. Anders gezegd: een positieve mindset draagt naast werkgeluk ook bij aan aan meer levensgeluk.

Lekker in je vel zitten

Het ervaren van comfort en gemak op de werkplek vormt een cruciaal onderdeel van werkgeluk. Wanneer medewerkers zichzelf kunnen zijn, hun ideeën kunnen uitdrukken en oprecht kunnen bijdragen aan de organisatie, draagt dit bij aan een inclusieve werkomgeving. Lekker in je vel zitten, draagt dus bij aan het vergroten van werkgeluk!

Plezier hebben in je werk

Werkplezier gaat om het gevoel van genot of voldoening dat je ondervindt tijdens het uitvoeren van specifieke taken of projecten. De werkzaamheden moeten voldoende uitdaging bieden. En als het even kan ook goed mogelijk aansluiten bij de interesses van de medewerkers. Natuurlijk heeft iedere werknemer te maken met de uitvoering van werkzaamheden die hij minder leuk vindt. Maar los hiervan is de factor fun een ware multiplier bij het vergroten van werkgeluk.

Voldoening voelen door benutten talent

Voldoening voelen op je werk door het inzetten en ontwikkelen van je persoonlijke talent is van het grootste belang. De werkgelukformule van JobAligner benadrukt het belang van voldoening halen uit de taken die je dagelijks verricht door het inzetten van je talent.

Bijdragen aan hoger doel organisatie

Begrijpen hoe de eigen rol past binnen de grotere missie en doelen van het bedrijf, geeft een diepgaand gevoel van betekenis, waardoor werknemers zich beter inzetten. Daarmee is de cirkel rond. Werkgeluk stimuleert medewerkers om zich in te zetten voor de hogere doelen van de organisatie. En gelijktijdig zorgt het bijdragen aan deze hogere doelen voor nog meer werkgeluk.

Waarom zijn dit de belangrijkste componenten van werkgeluk?

Door het stimuleren van positieve gedachten en emoties, lekker in je vel te zitten, plezier te hebben in je werk, voldoening te voelen door het benutten van je talent en door bij te dragen aan het hogere doel van de organisatie, kunnen werknemers en werkgevers samen bijdragen aan een bedrijfscultuur die werkgeluk bevordert.

Elk van deze werkgeluk componenten versterkt de ander. En creëert een positieve feedbacklus die verder gaat dan de grenzen van het kantoor.

In de volgende secties onderzoeken we waarom werk maken van werkgeluk zo belangrijk is. Met andere woorden: waarom zou je als werkgever het thema werkgeluk als topprioriteit moeten zien?

Waarom is werkgeluk zo belangrijk?

Een werkomgeving die geluk als prioriteit stelt, heeft een stimulerend effect op het individu, de familie en de samenleving in het algemeen. Werknemers die voldoening vinden in hun taken, genieten van hun interacties op de werkvloer. Ze worden gedreven door een gevoel van doelgerichtheid. En hebben een grotere kans op een leven dat voldoening geeft. De ervaring leert dat een werkomgeving waar mensen oprecht van hun werk genieten en zich gewaardeerd voelen, een succesformule is.

Het begrijpen waarom werkgeluk belangrijk is, gaat niet alleen over cijfers en statistieken! Het gaat ook om het (h)erkennen van persoonlijke voldoening en groei die het leidinggevenden en werknemers kan brengen.

Naast bovengenoemde voordelen, zijn er nog meer redenen waarom je als werkgever het thema werkgeluk als een topprioriteit zou moeten zien. Als werknemers meer werkgeluk ervaren, zijn ze productiever, neemt de creativiteit toe, wordt de relatie tussen leidinggevenden en collega’s verbeterd, dalen de kosten van ziekteverzuim, stijgt de innovatie, dalen het aantal burn-out situaties, neemt de personeelsuitstroom af en wordt de bedrijfsreputatie versterkt.

Bij de definitie van werkgeluk merkten we eerder op dat er een sterke onderlinge verbondenheid bestaat tussen werkgeluk en levensgeluk. Laten we nu maar eens inzoomen op de verbondenheid tussen ons privéleven en de situatie op de werkvloer.

Hoe zijn ons privéleven en werkgeluk met elkaar verbonden?

Het is onmiskenbaar dat werk tegenwoordig alom in ons leven aanwezig is. E-mails en telefoontjes achtervolgen ons naar huis. In onze vrije tijd houden we ons vaak bezig met werkgerelateerde gesprekken. Dus zelfs als het kantoor gesloten is, kunnen we ons werk maar moeizaam loslaten. Hetzelfde geldt voor het afspreken met collega’s in onze vrije tijd. Ook dan praten we dikwijls door over het werk, wat de verbinding tussen de twee werelden verder versterkt.

Dit samenspel heeft een directe invloed op de werkdruk die werknemers en leidinggevenden ervaren. Dit komt omdat afleidingen vanuit privéomstandigheden de zakelijke focus kunnen ondermijnen, de productiviteit kunnen verminderen en zelfs kunnen leiden tot meer werkstress. En meer werkstress zorgt voor de ervaring van meer werkdruk.

Laten we nu eens stilstaan bij de vraag: wie nu eigen verantwoordelijk is voor het bevorderen van werkgeluk?

De realisatie van werkgeluk is een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het ervaren van werkgeluk heeft enerzijds te maken met de perceptie van de gemoedstoestand van de werknemer. De werknemer is immers zelf verantwoordelijk voor de gedachten en emoties die hij verbindt aan de situatie op de werkvloer. Iedereen ervaart werkgeluk op zijn eigen manier. Zo kan een grap van een leidinggevende door de ene medewerker als grappig worden ervaren en door een ander als sarcastisch of ronduit beledigend.

Anderzijds is de werkgever verantwoordelijk voor het scheppen van zakelijke randvoorwaarden die werkgeluk en veiligheid op de werkvloer borgen. Leidinggevenden die empatisch zijn en zich vanuit hun hart verbinden met medewerkers dragen hieraan bij. Hetzelfde geldt voor managers die zich inspannen om medewerkers te inspireren om hun talent te ontwikkelen en in hun kracht te komen.

Conclusie: bij werkgeluk gaat het om een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de werkgever als de werknemer. Beiden zullen dus actie moeten ondernemen. En omdat werkgeluk en levensgeluk zo nauw met elkaar verbonden zijn, geldt dat het creëren van een werkplek waar medewerkers het gevoel hebben dat ze zowel professioneel als persoonlijk kunnen groeien, een gezamenlijke inspanning is. Maar ook dat er een bedrijfscultuur ontstaat die steun biedt bij het omgaan met stress en de unieke uitdagingen van de moderne (digitale) wereld.

Steeds meer werkgevers vragen zich af wat ze nu aan moeten met het begrip work-life-balance.

Werkgeluk en work-life-balance

Een van de cruciale factoren voor werkgeluk is het vinden van de juiste balans tussen werk en privé. Een goede werk-privé-balans stelt medewerkers in staat om hun professionele verplichtingen met meer plezier te vervullen, meer werk te verzetten en gelijktijdig persoonlijk welzijn te ervaren. Wederom een aanwijzing dat werkgeluk zowel voor de werknemer als werkgever erg belangrijk is. En als het gaat om een goede work-life-balance gaat, staat plezier hebben in je leven bovenaan.

Kijk maar eens wat onze Geluksprofessor Ruut Veenhoven hierover zegt.

"Plezier in je werk maakt het leven nog leuker, maar wat eigenlijk belangrijker is: als je plezier hebt in je leven, vind je je werk meestal ook leuker. Werkgevers denken dat werknemerstevredenheid alleen te bereiken is door hun werkgeluk te verbeteren. Het blijkt echter dat productiviteit van werknemers meer afhangt van hun levensvoldoening dan hun arbeidsvoldoening."

Diverse factoren in de privésfeer van werknemers spelen een grote rol bij het bereiken van levensgeluk. De belangrijkste factor van levensgeluk is gezondheid. Kijk dus als werkgever niet alleen naar geluk op de werkvloer, maar ook juist naar het leven daarbuiten wat van grote invloed is op iemands werkprestaties. Wat kun je als werkgever het beste doen om te waken over een goede work-life-balance van je medewerkers? Volgens Ruut Veenhoven is dat het signaleren van privé uitdagingen en hulpmiddelen aanbieden.

Een veel gestelde vraag is: kan robotisering bijdragen aan werkgeluk?

Hoe kan robotisering bijdragen aan werkgeluk?

Automatisering en robotica kunnen bijdragen aan werkgeluk door het stroomlijnen van herhalende taken, het verminderen van de werklast en werknemers de kans geven zich te concentreren op creatievere en zinvolle aspecten van hun werk. Als het doordacht wordt geïmplementeerd, kan automatisering tijd vrijmaken voor werknemers, de werkefficiëntie verbeteren en de job tevredenheid verhogen.

Daarnaast kunnen apps zoals die van JobAligner ook helpen met het verbeteren van het werkgeluk. We vervolgen deze blog dan ook met een korte uiteenzetting van de geïntegreerde werkgeluk formule van JobAligner.

Werkgelukaanpak JobAligner

JobAligner ontwikkelde een geïntegreerde werkgeluk formule waarin harde zakelijke doelstellingen optimaal gerealiseerd worden door oog te hebben voor de menskant. Zo krijgen de opdrachtgevers van JobAligner de beschikking over een eigen Werkgeluk App, een eigen organisatie community. En beantwoorden medewerkers wekelijks vragen die hun persoonlijk welzijn, binnen en buiten werk, beïnvloeden. Op basis van de output worden periodiek werkgeluk statistieken en verbeterplannen gegenereerd. Samen met de directie wordt een implementatieplan opgesteld met de belangrijkste werkgeluk boosters. Aansluitend worden de verbeteringen doorgevoerd op de werkvloer. Zien is geloven en op deze manier stijgt werkgeluk gegarandeerd!

Conclusie

Wat is van belang voor geluk op de werkvloer?

Werknemers vinden geluk in verschillende aspecten van hun werk. Factoren zoals een veilige werkomgeving, eerlijke compensatie en baanzekerheid zijn weliswaar essentieel. Maar werknemers vaak de meeste tevredenheid wanneer ze autonomie in hun rollen hebben, bevrediging vinden in hun werk, betekenis en doel in hun werk ontdekken, erkenning en waardering ontvangen, kansen hebben voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, positieve relaties met collega's en leidinggevenden onderhouden, werken in een gezonde en ondersteunende sfeer en momenten hebben om te ontspannen en op te laden.

Wat een succesvolle aanpak van werkgeluk extra uitdagend maakt, is het feit dat werkgeluk en levensgeluk zo sterk met elkaar verbonden zijn. Als werkgever, ben je medeverantwoordelijk voor een goede work-life-balance van je medewerkers. Dit vereist een oprechte verbinding en betrokkenheid van zowel de werkgever als de werknemer. Als werkgever doe je er goed aan om privé uitdagingen te signaleren en hulpmiddelen aan te bieden.

And last, but not least. Omdat het bij werkgeluk gaat om een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de werkgever als de werknemer, zullen beiden actie moeten ondernemen. Anders gezegd: een effectieve aanpak van werkgeluk vereist zowel een top-down-benadering, als een bottom-up-benadering. Bij werkgeluk is iedereen in charge!