Wat zijn de 10 factoren van werkgeluk?

Wat zijn de 10 belangrijkste factoren van werkgeluk?

Werkgeluk is voor veel medewerkers belangrijker dan een hoog salaris. Maar hoe weet je als werkgever nu precies welke factoren het werkgeluk beïnvloeden? In dit artikel zetten we de 10 belangrijkste factoren van werkgeluk op een rijtje.

1. Vertrouwen versterken voor meer Werkgeluk

Vertrouwen is een van de belangrijkste factoren wanneer het gaat om werkgeluk. Het gaat vooral om het vertrouwen dat je als werkgever geeft aan je werknemers en dus minder om het vertrouwen dat de werknemer in zichzelf heeft. Zelfvertrouwen is weer een andere factor. Er zijn veel methoden om vertrouwen te geven aan je werknemers. Wat je vooral niet moet doen, is alles micromanagen en controleren wat een werknemer doet. In een werkomgeving waar veel vertrouwen heerst, tonen medewerkers meer inzet en presteren ze beter.

2. Verbinding creëren voor verbetering in Werkgeluk

Verbinding is een grote factor van werkgeluk. Mensen zijn veelal kuddedieren en willen zich graag verbonden voelen met hun collega's. Medewerkers willen dan ook verbinding voelen met de organisatie waarvoor ze werken. Dit betekent dat ze op de hoogte willen zijn van wat er binnen de organisatie gebeurt. En ze willen ook graag geïnformeerd worden over de bedrijfsontwikkelingen en veranderingen vanuit het management. Verbinding kan worden gestimuleerd door middel van een open en vertrouwelijke werkcultuur, ofwel een cultuur waar medewerkers vragen durven te stellen of hun mening uiten.

3. Waardering als sleutel tot Werkgeluk

Dit is een van de belangrijkste factoren die het werkgeluk van werknemers beïnvloedt. De waardering of erkenning die een werknemer krijgt, komt in bijna elk artikel over werkgeluk terug. Dit heeft zo zijn redenen. Wanneer medewerkers zich gewaardeerd en erkend voelen, tonen ze vaak extra inzet voor hun werk. Daarnaast zorgt waardering er ook voor dat mensen groeien, meer zelfvertrouwen krijgen en daardoor juist weer beter presteren. Het geven van waardering aan jouw werknemers is daarom een must. 

4. Voldoening in werk voor optimaal Werkgeluk

Een werknemer ervaart voldoening wanneer hij of zij echt voelt dat de uitvoering van het werk bijdraagt aan een hoger bedrijfsdoel. Voldoening zorgt er bovendien voor dat medewerkers meer energie uit hun werk halen. Voldoening komt ook voort uit het behalen van resultaten. Voldoening gaat daarom extra goed samen met waardering. Wanneer één van jouw werknemers goede resultaten behaalt en jij daar je waardering voor uitspreekt kan dit een grote factor zijn in het vergroten van het werkgeluk

5. Autonomie bevorderen voor werkgeluk

Autonomie en vertrouwen lijken erg op elkaar. Autonomie komt meer vanuit de werknemer zelf en is vooral in Nederland een vooraanstaande factor van werkgeluk. Autonomie wordt door medewerkers gezien als een mogelijkheid om op je eigen manier zaken te regelen of  actie te ondernemen. Het gaat daarnaast ook om de vrijheid die je als werkgever aan je medewerkers geeft om zelfstandig werkzaamheden uit te mogen voeren en dat je de professionaliteit van je werknemer erkent. 

6. Respect op de werkplek voor meer Werkgeluk

Respect klinkt wellicht als een van de gemakkelijkste factoren van werkgeluk die je kunt beïnvloeden, maar de praktijk is anders. Er zijn nog altijd patriarchale bedrijven waar managers geen respect hebben voor hun werknemers, of waar ervaren werknemers niet het gewenste respect tonen naar minder ervaren werknemers. Wanneer werknemers respect voor elkaar hebben, zijn ze ook vaak gelukkiger. Wanneer werknemers zich gerespecteerd voelen, zullen ze bovendien sneller geneigd zijn om hun mening te geven. Opbouwende feedback komt de resultaten van jouw organisatie ten goede. 

7. Werkplezier als basis voor Werkgeluk

Natuurlijk speelt de hoogte van het salaris een belangrijke rol bij het kiezen van een baan. Maar zodra een medewerker eenmaal aan de slag is gegaan, is plezier hebben in je werk erg belangrijk. Plezier is daarom een grote factor voor het werkgeluk. Plezier heeft te maken met de beleving van het werk. Voor werknemers is het belangrijk dat zij hun werk leuk vinden en dat ze voor een organisatie werken waar ze achter staan. Wanneer werknemers met plezier naar hun werk komen en gaan, presteren ze ook beter. 

8. Uitdagingen aangaan voor verhoogd Werkgeluk

Uitdaging is ook een belangrijke factor van werkgeluk. Als werknemers niet worden uitgedaagd, vinden ze hun baan al snel saai. Als je als werkgever ziet dat een werknemer zijn of haar taken altijd op een zeer positieve manier uitvoert en tijd over heeft, geef deze werknemer dan extra uitdagingen. Zorg er wel voor dat je zo’n werknemer niet teveel extra uitdagende taken geeft die ten koste kunnen gaan van de gezondheid.

9. Persoonlijke ontwikkeling voor groei in Werkgeluk

Een duidelijk ontwikkelingsplan vormt ook een grote factor van werkgeluk. De ontwikkeling en het groeipad van een medewerker hebben te maken met iemands persoonlijke uitdaging en de waardering die je als werkgever naar deze persoon uitspreekt. Een duidelijk zicht op groei binnen de organisatie door middel van een persoonlijk ontwikkelingspad, zorgt ervoor dat werknemers zich meer gemotiveerd inzetten. Wanneer werknemers geen vooruitzicht hebben op groei binnen de organisatie, zullen ze vaak het minimale doen. Kortom: door middel van een duidelijk ontwikkelingspad en het aanbieden van groeifaciliteiten zorg je ervoor dat jouw werknemers beter gaan presteren. 

10. Een stimulerende werkomgeving voor Werkgeluk

De werkomgeving is de laatste factor van werkgeluk maar is zeker niet onbelangrijk. Hybride werken blijft weliswaar aan populariteit winnen, maar nog steeds zijn er veel medewerkers die 3 tot 5 dagen per week op kantoor werken. Het is daarom erg belangrijk dat de werkomgeving stimulerend is. Ofwel een plek waar een goede energie hangt. Waar gefocust gewerkt kan worden, waar voldoende daglicht is en een omgeving waar medewerkers ook kunnen ontladen en plezier hebben. Welke andere werkgeluk factoren zijn er? Natuurlijk zijn dit niet alle werkgeluk factoren, maar wel de meest voorkomende. JobAligner heeft onderzoek gedaan naar de overige factoren die werkgeluk vergroten. Hieruit zijn maar liefst 40 overige werkgeluk factoren naar boven gekomen. In de werkgeluk app van JobAligner komen dan ook 50 werkgeluk thema’s terug, waarbij iedere werknemer wekelijks een Werkgelukthema beantwoordt. Periodiek worden de antwoorden door JobAligner geanalyseerd, zodat de werkgever een glashelder beeld heeft van de werkgeluk factoren die aandacht behoeven. Voor deze uitdagingen stelt JobAligner een praktisch verbeterplan op, zodat de werkgelukscore op dit gebied kan worden verbeterd.

Welke andere werkgeluk factoren zijn er?

Natuurlijk zijn dit niet alle werkgeluk factoren, maar wel de meest voorkomende. JobAligner heeft onderzoek gedaan naar de overige factoren die werkgeluk vergroten. Hieruit zijn maar liefst 40 overige werkgeluk factoren naar boven gekomen. In de werkgeluk app van JobAligner komen dan ook 50 werkgeluk thema’s terug, waarbij iedere werknemer wekelijks een Werkgelukthema beantwoordt. Periodiek worden de antwoorden door JobAligner geanalyseerd, zodat de werkgever een glashelder beeld heeft van de werkgeluk factoren die aandacht behoeven. Voor deze uitdagingen stelt JobAligner een praktisch verbeterplan op, zodat de werkgelukscore op dit gebied kan worden verbeterd.